Offline vs. online Adgangskontrolsystem

Der findes to hovedtyper af adgangskontrolsystemer: offline og online. Med et offline-system styres låsemekanismen af en pc, der ikke er forbundet med døren. Det betyder, at eventuelle ændringer eller opdateringer af systemet først skal foretages på pc’en og derefter implementeres ved hver dør ved hjælp af et tastatur eller en programmeringsenhed. Selv om denne opsætning kan være dyrere end onlinesystemer, har den nogle fordele. En af fordelene er, at det er billigere at opsætte end et online adgangskontrolsystem. På den anden side vil der være løbende omkostninger forbundet med at få oplysninger til hver enkelt dør og selv hente dem frem.

Hvad er et adgangskontrolsystem, og hvordan fungerer det?

Et adgangskontrolsystem er en sikkerhedsforanstaltning, der begrænser adgangen til bestemte områder eller lokaler. Systemet består normalt af en læser, f.eks. et tastatur eller en kortlæser, og en styring, som enten er en elektronisk lås eller en dørkontaktkontaktkontakt. Når brugeren indtaster sine legitimationsoplysninger i læseren, kontrollerer controlleren dem og giver eller nægter derefter adgang i overensstemmelse hermed. Adgangskontrolsystemer kan enten være online eller offline.

Offline-systemer er systemer, hvor låsemekanismen styres af en pc, der ikke er forbundet med døren. Det betyder, at alle ændringer eller opdateringer af systemet først skal foretages på pc’en og derefter implementeres ved hver dør ved hjælp af et tastatur eller en programmeringsenhed. En af fordelene ved denne opsætning er, at det er billigere at oprette end et online adgangskontrolsystem. Der vil dog være løbende omkostninger forbundet med at indhente oplysninger for hver enkelt dør og selv hente dem

Online-systemer er systemer, hvor låsemekanismen er forbundet direkte til pc’en. Det betyder, at eventuelle ændringer eller opdateringer af systemet kan foretages på pc’en og implementeres straks ved hver dør ved hjælp af et tastatur eller en programmeringsenhed. En af fordelene ved denne opsætning er, at den er mere sikker end offline-systemer, da der ikke er mulighed for menneskelige fejl, som kan medføre, at der sendes forkerte oplysninger til dørene. Online-systemer kan dog være dyrere at sætte op i starten.

Offline adgangskontrolsystemer

Offline adgangskontrolsystemer er systemer, hvor låsemekanismen styres af en pc, der ikke er forbundet med døren. Det betyder, at eventuelle ændringer eller opdateringer af systemet først skal foretages på pc’en og derefter implementeres ved hver dør ved hjælp af et tastatur eller en programmeringsenhed. En af fordelene ved denne opsætning er, at den er billigere at sætte op end et online adgangskontrolsystem. Der vil dog være løbende omkostninger forbundet med at indhente oplysninger for hver enkelt dør og selv hente dem frem.